Skip to main content

Lokaal beleid

In januari 2020 heeft de Gemeente Oirschot, samen met vier andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel De Mierden) haar beleid voor grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. De vijf Kempengemeenten werken sinds 2009 samen op het gebied van duurzaamheid in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. 

Dit beleid dat gebaseerd is op de concept regionale energiestrategie metropool Eindhoven (april 2020) en heeft als doel energieneutraal te worden in 2030.


Regie 

Om de regie te houden over waar, in welke vorm en omvang initiatieven voor zonne- en windparken ontwikkeld mogen worden, zijn naast ruimtelijke en landschappelijke ook sociaal-maatschappelijke eisen en randvoorwaarden aan de initiatieven gesteld.