Skip to main content

Ontwerp landschap

Het inrichten van het projectgebied als zonnepark maakt het mogelijk het gebied een andere inrichting en een andere kwaliteit te geven. Op dit moment is de biodiversiteit van het gebied zeer beperkt door het huidige agrarische gebruik. Wanneer het gebied als zonneepark wordt ingericht en daarbij de randen van het terrein worden aangepast en ingericht, kan dat de biodiversiteit sterk vergroten.

 

Deze randen worden dan als volgt ingericht:

 

  • Aan de westzijde van het projectgebied wordt is een strook bloemrijk grasland voorzien als afbakening van het zonneveld;
  • Aan de noordzijde, langs de snelweg, is een brede struweel strook (3 tot 4 meter) voorzien. Dit struweel moet het zicht op de het zonnepark verminderen en tevens een foerage en verblijfsgebied vormen voor vogels, insecten en kleinere (zoog-)dieren;
  • Aan de zuidzijde, langs de Bekersberg, wordt een breder struweel aangelegd met een hoogte tot maximaal 250 cm. Hiermee wordt het zonneveld vanaf de zuidzijde visueel afgeschermd. Door het struweel aan te planten met een sortiment van bloeiende heesters, bes- en noot-dragers, ontstaat er eveneens een struweel dat dienst doet als foerage en verblijfsgebied voor o.a. vogels en insecten;
  • Aan de oostzijde wordt een struweel van bes- en nootdragers aangeplant, hoogte tot 150-200 cm. Door hier het sortiment aan te passen aan de iets vochtige omstandigheid van dit terreindeel ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe biotoop;
  • Door ook het terrein tussen, en langs, de zonnepanelen anders in te richten, bijvoorbeeld als bloemenweide, ontstaat ook binnen het plangebied een grotere biodiversiteit en ruimte voor kleine dieren en insecten. Onder de zonnepanelen is bloemrijk grasland voorzien.