Skip to main content

Koppelkansen

De locatie van het projectgebied geeft meerdere kansen voor het koppelen aan nabij gelegen bosgebieden en aan het Natuur Netwerk Brabant (NNB).  

Natuur Netwerk Brabant (NNB) aan de oostzijde

Ten oosten van het projectgebied ‘Kattenberg’ ligt een groot natuurgebied dat onderdeel is van het NNB. Door de kleine percelen ten oosten van het projectgebied, het kleine, driehoekige, agrarische perceel en het perceel in de oksel van de weg over het snelweg viaduct, in te richten als natuur en voedselbos ontstaat er een ononderbroken landschappelijke ecologische zone gekoppeld aan het NNB. Hiermee wordt een ecologische verbinding tot stand gebracht met het natuurgebied van de Beerze.  
 
Aansluiting Zonnepark Stille Wille – Kattenberg

Het onderhavige projectgebied ‘Kattenberg’ sluit aan op de landschappelijk en ecologische aders van het aangrenzend, westelijk gelegen deelplangebied ‘Stille-Wille – Kattenberg’. De ontwikkeling van het zonnepark Kattenberg vormt hiermee een belangrijke schakel binnen het ontwikkelen van het aangrenzende zonnepark ‘Stille Wille – Kattenberg’. De ontwikkeling van zonnepark Kattenberg maakt de koppeling van het gehele zonnepark met het NNB mogelijk. Een goede invulling van dit plan is daarmee essentieel voor de koppeling van de gehele ontwikkeling. 

 

 

voorgestelde koppeling aansluiting nnb en inpassing in het landschap
Voorgestelde koppeling met Natuur Netwerk Brabant en inpassing in het landschap