Skip to main content

Project

De gemeente Oirschot is deelnemer in de Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven. Deze regio heeft toegezegd 2 TWh bij te zullen dragen (2030) aan de landelijke opwekkingsopgave van 35 TWh. Daartoe is ook de gemeente Oirschot is aan de slag gegaan met hun opgave en zijn zoekgebieden voor grootschalige opwek (wind en zon) in kaart gebracht. Daarbij is het projectgebied Zonnepark Kattenberg in beeld gekomen als een mogelijk geschikte locatie voor de ontwikkeling van zonneenergie.

Met het initiatief voor dit nieuwe zonnepark wil RWE 2.000 huishoudens in Oirschot van groene stroom voorzien. Met een vermogen van ca. 6 MWp en een bijbehorende opbrengst van ca. 6.500 MWh per jaar kan Zonnepark Kattenberg een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Oirschot.   

Combinatie van unieke eigenschappen

Aansluiting op het net
Het toekomstige zonnepark kan gebruik maken van de bestaande netaansluiting van windpark Kattenberg, dat ook van RWE Renewables is. Het grote voordeel van het gebruik maken van ' kabelpooling' is dat er geen aparte netaansluiting hoeft te worden gerealiseerd. Het zonnepark kan hierdoor zeer snel voorzien in het realiseren van duurzame energie in Oirschot (vanaf de zomer 2023). Bovendien komt het project zo ook tegemoet aan de maatschappelijke wens om schaarse netaansluitingen zo goed mogelijk te benutten. Een mooie win-win situatie.

 

Participatie door omgeving
De lokale omgeving en overige inwoners van Oirschot worden verschillende mogelijkheden tot (financiële) participatie geboden.

 

 

 

 

Unieke ligging
Door de unieke ligging van dit zonnepark naast windmolenparken de A58. Daarnaast zorgt de landschappelijke inpassing middels natuurzones voor een versterking van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). 

 

Batterij opslag
In de verdere ontwikkeling van het project wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om het project te combineren met batterij-opslag. Met de beschikbaarheid van batterijopslag kunnen piekproducties boven de kabelcapaciteit worden gebufferd. 

 

batterij-opslag
Batterij-opslag