Skip to main content

Homepagina

Ontwikkeling zonnepark Kattenberg beëindigd

De afgelopen maanden zijn RWE Renewables, Energie coöperatie KempenStroom en een groep direct omwonenden bijeengeweest om te overleggen over de ontwikkeling van een zonnepark in het zoekgebied Oirschot-West (Kattenbergse Steeg/ Bekersberg/ Stille Wille). Ook zijn er de afgelopen tijd gesprekken hierover gevoerd met de gemeente Oirschot, de grondeigenaar en vertegenwoordigers van het landgoed Stille Wille. 

Naar aanleiding van deze verschillende overleggen heeft RWE zich beraden op de verdere ontwikkeling van het zonnepark. Alles overwegende, heeft RWE moeten concluderen dat het niet lukt de op belangrijke onderdelen uiteenlopende ideeën en wensen van de verschillende partijen te verenigen in een economisch rendabel zonnepark. 

RWE heeft daarom besloten de verdere ontwikkeling van het zonnepark Kattenberg-Zuid stop te zetten, maar blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van duurzame energieproductie. 

 

Wij danken alle partijen voor hun inbreng bij de ontwikkeling van het zonnepark.

 

Nieuws