Skip to main content

Homepagina

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Oirschot wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt met zonne-energie, windenergie of bodemwarmte. Het is nodig om, met de huidige stand van techniek, naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. En in die behoefte draagt RWE graag duurzaam bij met het initiatief Zonnepark Kattenberg aan de Bekersberg (parallel aan de A58)  in Oirschot.

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor Zonnepark Kattenberg en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop.
 
Met het voorgestelde ontwerp voor dit nieuwe zonnepark wil RWE ongeveer 2.000 huishoudens in Oirschot van groene stroom voorzien. Met een vermogen van ca. 6 MWp en een bijbehorende opbrengst van ca. 6.500 MWh per jaar kan Zonnepark Kattenberg een waardevolle bijdrage leveren aan de energietransitie van de gemeente Oirschot. 
 

 

voorgestelde inrichting projectgebied met zonnepanelen

Visualisatie

Meer zien over de visualisatie van het zonneproject. 

Visualisatie