Skip to main content

Projectgebied

Voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken zijn inmiddels door de gemeenteraad Oirschot op 30 juni 2020 twee zoekgebieden aangewezen opengesteld:

 

Zoekgebied 1:

 

  • ‘Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille’ (Oirschot West) Voor dit zoekgebied is de openstellingsperiode tot en met februari 2021 vastgesteld

Zoekgebied 2:

 

  • ‘Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg’ (Oirschot-Oost) Voor dit zoekgebied worden nog een aantal zaken nader onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarom is zit zoekgebied nog geen openstellingsperiode vastgesteld. 

 

zoekgebied zon kattenberg

 

Het projectgebied voor het initiatief ligt in de zuidoosthoek van zoekgebied 1.
Het ligt aan de zuidzijde van de snelweg A58. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door agrarisch landschap, aan de zuidzijde door een menging van kleinschalige agrarische- en natuurlandschappen en agrarische bebouwing. Aan de oostzijde bevindt zich de snelwegovergang van de Kattenberg. In de directe omgeving van het plangebied liggen meerdere (kleinschalige) bosgebieden en aan de oostzijde grenst het plangebied aan het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het gebied (circa 5 hectarte) is nu in gebruik als agrarische perceel, weiland of akkerbouw.

 

Projectgebied i.r.t. voorkeursgebieden

Het projectgebied (rode stip op onderstaande figuur) bevindt zich in de westhoek van de gemeente Oirschot en behoort volgens de beleidskaart voor zonneparken tot de Jonge zandontginning: grootschalige open gebieden met een rationele indeling met rechte kavels en wegen welke zich goed lenen voor grootschalige zonneparken. In dit gebied is een grootschalige aanpak mogelijk.

 

Er kan gekozen worden voor een aantal geconcentreerde clusters in of tegen de jonge bossen aan, waardoor visueel de bossen vergroot worden. Hiervoor kunnen het beste gebieden ingezet worden waar de aantasting van de karakteristiek van beekdalen of oude zandontginningen minimaal is en waar verdichting een minimale aantasting van de karakteristiek van het landschap is.  

 

projectgebied zon kattenberg