Skip to main content

Natuur

Of een zonnepark samengaat met natuur moet altijd worden onderzocht, waarbij met name gekeken wordt naar aanwezige fauna en flora tijdens bijvoorbeeld constructiewerkzaamheden.

In de volgende fase worden de (potentiële) effecten op natuur, milieu en omgeving nader onderzocht waaronder:

 

  • Versterking biodiversiteit
  • Akker- en weidevogels
  • Bodem en ondergrond
  • Aardkundige waarden
  • Agrarische structuur

Belangrijk om te benoemen is dat het projectgebied geen deel uitmaakt van het zoekgebied voor ecologische opwaardering en recreatieve verbinding. 

Vogeltje