Skip to main content

RWE dient projectvoorstel in voor Zonnepark Kattenberg |

RWE wil samen met de gemeente Oirschot, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden van het gebied, het projectvoorstel voor Zonnepark Kattenberg verder uitwerken. De planlocatie is gelegen aan de Bekersberg (parallel aan de A58) in Oirschot.

Het beoogde zonnepark kan bestaan uit 5 hectare zonneweide waarmee voor circa 2000 huishoudens groene stroom kan worden opgewekt. RWE is met de gemeente Oirschot in gesprek over dit nieuwe duurzame initiatief. 

Bij dit project willen we de omwonenden en belanghebbenden graag betrekken. Daartoe nodigen wij de lokale gemeenschap nadrukkelijk uit mee te doen en mee te denken om zo lokaal de energietransitie vorm te geven. In het kader van de nieuwe Omgevingswet loopt RWE graag voorop met de participatie-aanpak.