Skip to main content

Rustig verloop online informatieavond Zonnepark Kattenberg |

Dinsdag 15 juni 2021

 

Afgelopen dinsdagavond organiseerde RWE in samenspraak met de Gemeente Oirschot een eerste informatieavond voor het initiatief Zonnepark Kattenberg.

 

De avond kon rekenen op ruime belangstelling van omwonenden en geïnteresseerden vanuit de directe omgeving van de beoogde locatie voor  Zonnepark Kattenberg aan de Bekersberg en werd als positief ervaren.

Infoavond

 

Perry de Groot (Projectontwikkelaar van RWE) trapte de avond af met een toelichting op het initiatief, waarbij ook de gemeente Oirschot aanwezig was. Floor Ambachtsheer vatte namens de gemeente de spelregels waaraan initiatiefnemers voor zon- en windprojecten zich hebben te houden, kort samen. Het is de ambitie van de Gemeente Oirschot om in 2040 energie neutraal te zijn en zij zet daarom sterk in op het realiseren van een duurzame energievoorziening. Om haar doelen te bereiken heeft de gemeente  een zoekgebied aangewezen, waarbinnen ruimte is om duurzame energieprojecten te realiseren.

 

Kleinschalig initiatief
RWE wil binnen het genoemde zoekgebied aan de Bekersberg in Oischot een kleinschalig zonnepark ontwikkelen van 4,5 hectare. Groot voordeel van de deze locatie is dat RWE  gebruik kan maken van de bestaande netfaciliteiten en -aansluiting van Windpark Kattenberg. Hierdoor kan het zonnepark direct worden aangesloten  en hoeft er niet te worden gewacht op de uitbreiding van het elektriciteitsnet, aangezien in Noord Brabant een netcapaciteitstekort geldt.

 

Ruimte tot stellen van vragen
Tijdens de online avond was er gelegenheid voor een ieder om vragen te stellen. Vragen die gesteld werden varieerden van de hoogte van de panelen en zichtbaarheid ervan in het landschap tot aan  hoe het zonne-initiatief zich verhoudt tot de ambities van de naburige gemeentes en regionale energiestrategieën. Duidelijk bleek behoefte om een eerste indruk en het ‘grotere plaatje’ in beeld te krijgen.

 

 

Tweede initiatief
Naast het initiatief van RWE is in het zoekgebied nog een andere initiatiefnemer actief in een ander  deel van het plangebied. Beide initiatieven staan los van elkaar en overlappen elkaar niet. 

 

Goede harmonie
Hoewel er soms ook kritische vragen werden gesteld, werden alle vragen beantwoord of  de toezegging gedaan er persoonlijk op terug te komen. RWE benadrukte expliciet om een goede buur met de omgeving te willen zijn voor een langere periode. Het is de wens van RWE om de planontwikkeling van Zonnepark Kattenberg samen met de omgeving vorm te geven; zowel qua ruimtelijke inrichting als participatie met de omgeving.  Daartoe zijn ook de eerste gesprekken met de Stichting Zon op Oirschot gevoerd. De komende periode zal de dialoog met belangstellenden actief worden gezocht; zowel via een op een-gesprekken en persoonlijk contact als via (digitale)informatieavonden en via de mail.

 

Extra informatieavond op 8 juli
Op verzoek vanuit de omgeving en een aantal reacties van directe bewoners die aangaven de uitnodiging voor de informatieavond (te) laat te hebben ontvangen, organiseert RWE een extra informatieavond. Tijdens deze extra avond op 8 juli verzorgt RWE eenzelfde presentatie als die op 15 juni jl. is gegeven.

De uitnodiging voor deze avond zal tijdig via de lokale media en website worden gepubliceerd.