Skip to main content

COVID- update: Geen doorgang RWE inloopinformatieavond voor Zonnepark Kattenberg |

Helaas is RWE door omstandigheden omtrent Corona genoodzaakt de geplande inloop-informatieavond van 15 november 2021 bij de Stapperij in Oirschot te annuleren. “In overleg met de Stichting Zon op Oirschot en Zonneweide Kattenberg-Oirschot is besloten de avond geen doorgang te geven. Hoewel wij deze beslissing uiteraard zeer betreuren, hebben wij begrip voor de genomen aanscherpingen omtrent COVID en staat veiligheid voor een ieder ook bij ons voorop. Dit maakt dat wij op korte termijn een nieuwe digitale informatie-avond zullen inplannen.,” aldus Thomas Winter, projectleider zonne-energie RWE.
Exacte details met betrekking tot de nieuwe avond volgen op korte termijn via deze website en met een aankondiging in de lokale media.